Todistukset ja lausunnot, eläkeasiat

Lääkäreidemme vastaanotoilta on mahdollisuus saada todistuksia ja lausuntoja erilaisiin tarpeisiin. Yleisimpiä näistä ovat ajokorttitodistukset, terveydentilatodistukset (T-todistus), B- ja E-lausunnot Kelaa ja vakuutusyhtiöitä varten sekä muut vapaamuotoiset lääkärinlausunnot.

Lausuntoihin ja todistuksiin lisätään vastaanotolla perittävä toimistomaksu sekä kantamaksu. Laajennetun ajokorttitodistuksen yhteydessä tehtävästä muistitestistä veloitamme erikseen.

Hinnasto